Product Description

Ibland vill grupper, individer och hela arbetslag slipa lite extra på att förbättra fokus och hitta strategier för att arbeta med balans och glädje. Då rekommenderar vi “Oas – ett mindfulnessprogram” (finns som app och cd-program med 16-sidigt häfte). Oas-programmet kan användas fritt utifrån egna behov, eller som ett strukturerat åttaveckorsprogram. Utvärderingar av kurser som hålls utifrån Oas-konceptet visar att stressnivån på gruppnivå minskar ca 40-55 % (utvärderingar med Stress and Crises Inventory-formuläret)!

Sagt om ”Oas – ett mindfulnessprogram”:

»Jättebra verktyg att ta till hjälp för att stressa av och öka det egna välbefinnandet.«
»En ny grund att stå på.«
»Lätt att följa, behaglig röst.«
»OAS är en livsstil för mig.«
»Bra stöd, varierande övningar för olika tillfällen och situationer.«
»Detta kommer jag att bära med mig så länge jag andas.«